Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. We doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de gepresenteerde informatie actueel blijft. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de gepresenteerde informatie, noch voor schade, overlast of ongemak die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Simmelinck BV 

Ronald Simmelink

KvK Nr:  08163412

BTW Nr: NL818413591B01

Adres:

Bedrijvenpark Twente 99

NL-7602 KD ALMELO


Privacy verklaring inzake Europese Privacy Wet

Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese Privacy Wet in werking. Dit betekent dat Simmelinck BV verplichtingen heeft om de data van klanten te beschermen.

Ook Simmelinck BV gaat uiteraard accuraat met deze gegevens om. Daarom willen we u er graag op wijzen dat de gegevens zorgvuldig en veilig worden bewaard en dat u als klant het recht heeft om te weten welke gegevens we precies van u bewaren en voor hoe lang. Daarnaast heeft u het recht om te vragen of wij uw gegevens willen verwijderen.

Toelichting op het regelement

Dit is de privacyverklaring van Simmelinck BV, gevestigd te Bedrijvenpark Twente 99, 7602 KD Almelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08141401, hierna te noemen: `Simmelinck’.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@bikeeper.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.


Doel 

Welke

persoons en bedrijfsgegevens

Grondslag

Bewaartermijn 

Ontvangers

Klanten-, incasso-

en financiële administratie

   Bedrijfsnaam

   Contactpersonen

   Adres

   Telefoonnummer

   E-mail adres

   Bankgegevens

   Betaalgegevens

   Kvk gegevens

Noodzakelijk voor het aangaan van een zakelijke relatie waarvoor Simmelinck een gerechtvaardigd belang heeft.

Gedurende de looptijd van zakelijke relatie, overeenkomsten en contracten tot 1 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar (wettelijke bewaartermijn).

Minox

Software

Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief en communicatie

   Voornaam

   Achternaam

   E-mailadres

Zakelijke relatie

Zolang als men aangemeld is.

Minox

Software

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Simmelinck uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die Simmelinck met u heeft, tenzij Simmelinck wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht Simmelinck te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Simmelinck op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal Simmelinck deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Simmelinck hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

Simmelinck treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige deelnemer wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van Simmelinck. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Simmelinck raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Simmelinck past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. Simmelinck raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal Simmelinck er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of Simmelinck wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: info@simmelinck.com

Telefoonnummer: 06-50242575

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 


Google Analytics

De website van Simmelinck BV maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Simmelinck BV te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Simmelinck BV is ook actief onder volgende domeinnamen:


www.bikeeper.com

www.flags-and-poles.com

www.mats-et-drapeaux.com

www.simmelink.com

www.opdefietsnaarschool.be 

www.opdefietsnaarhetwerk.be

www.derpzap.be

www.derozap.de

www.derozap.eu

www.fiets-en-mobiliteit.nl

www.mast-en-vlag.nl

www.mast-und-fahne.de

www.pole-and-flag.com

www.vlagintop.nl